Nieuws

Steunend stelsel, transformatie van het sociaal domein

Steunend Stelsel is de titel van een nieuw boek van Pieterjan van Delden.

Steunend Stelsel is de titel van een nieuw boek van Pieterjan van Delden. Martijn  Leisink nam op 29 augustus 2014 het eerste exemplaar in ontvangst (zie foto). Martijn is oud-AEF'er en wethouder financiën, grondzaken en jeugdzorg in Arnhem. Op de fotowebsite Flickr is een diashow te vinden van de boekpresentatie.

Pieterjan is organisatieadviseur bij Andersson Elffers Felix (AEF) en is verbonden aan TIAS, de business school van de Universiteit van Tilburg. Hij promoveerde in 2009 op het onderwerp 'Samenwerking in de publieke dienstverlening'. Sindsdien is hij betrokken bij de decentralisaties in het sociaal domein waarover dit boek een kritische reflectie geeft.

In ons land wordt het sociaal domein ingrijpend hervormd. De maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen en de jeugdhulp vallen voortaan onder de gemeenten. Dit biedt grote kansen tot verbetering maar brengt ook forse risico’s met zich mee, zoals elders in Europa al is gebleken. Gemeenten weten er soms de kwaliteit van de hulp en zorg niet op niveau houden. Ook lukt het vaak niet de kloof tussen de lokale en de gespecialiseerde zorg te overbruggen.
In het Nederlandse situatie moet de transformatie de rol van burgers versterken en leiden tot een verschuiving van intensieve naar preventieve vormen van ondersteuning en hulp. Dit is een vergaande ambitie. In het boek wordt beschreven dat dit alleen kan lukken door drie centrale opgaven als ijkpunt te nemen: uitbouwen van sociale netwerken van burgers, creëren van een markante lokale ondersteuningsstructuur en samenhang brengen in het totale aanbod.

Effectief uitgevoerd zijn deze ijkpunten de drijvende kracht om de transformatie tot stand te brengen. Gemeenten en instellingen brengen hiervoor de behoeften van burgers in kaart, herzien het hulpaanbod en stellen een lokale en een regionale ondersteuningsagenda op. De gemeenten gaan meer sturen via de netwerken van organisaties en professionals. Dit boek is een leidraad voor alle professionals en bestuurders die op dit moment te maken hebben met de grote veranderingen in welzijn, hulpverlening en zorg.

Pieterjan van Delden, Steunend stelsel, Transformatie van het Sociaal Domein, Van Gennep, Amsterdam, 2014, ISBN 9789461643261
Pieterjan van Delden, Steunend stelsel, Transformatie van het Sociaal Domein [samenvatting], augustus 2014