Nieuws

Sociaal offensief tussen de lockdowns door


Lockdowns kunnen leiden tot een sociaal isolement, maar dat hoeft niet. Pieterjan van Delden schreef een artikel voor het online tijdschrift Sociale Vraagstukken. Volgens Pieterjan ontstaat in deze coronacrisis een behoefte aan nieuwe burgerinitiatieven. Pieterjan acht de kans groot dat het niet bij deze ene lockdown zal blijven. Daarom bepleit hij een coronadans: bij een versoepeling van de gedragsregels inzetten op het aanhalen van contacten met kwetsbare mensen. En die contacten virtueel voortzetten op het moment dat het openbare leven noodgedwongen opnieuw stilvalt. 

Pieterjan van Delden, Sociaal offensief tussen lockdowns door, in: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 4 mei 2020 [online tijdschrift]