Nieuws

Sneller, veiliger en duurzamer op weg


Files zijn een dagelijkse ergernis van veel autorijders. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt daarom aan betere bereikbaarheid van de drukste regio's, bijvoorbeeld via subsidies voor verkeersveiligheid en de programma's als Beter Benutten en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. AEF onderzocht hoe goed dat beleid tijdens de periode 2011-2015 heeft gewerkt. 

We keken in de beleidsdoorlichting Wegen en Verkeersveiligheid naar de effectiviteit en efficiëntie van het beleid. Volgens gegevens uit 2015 werd er in totaal jaarlijks zo’n 3 miljard euro besteed met als doel weggebruikers zo snel, verkeersveilig, betrouwbaar en duurzaam mogelijk van A naar B te laten reizen. Hoe goed is dit doel bereikt?

Het gevoerde beleid heeft duidelijk gezorgd voor betere bereikbaarheid en meer economische groei. Ook zijn de uitgaven veelal kosteneffectief geweest. Maar soms ontbreekt het aan duidelijke verantwoording achteraf. AEF beveelt daarom aan om de relatie tussen beleidsmaatregelen en -doelen duidelijker te maken. Hierdoor kunnen we in de toekomst met dezelfde maatschappelijke kosten sneller, veiliger en duurzamer reizen naar werk, ontspanning en familie en vrienden. 

De minister heeft het AEF-rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gaf als onafhankelijke deskundige een positief oordeel over de kwaliteit van het onderzoek.

AEF voerde het onderzoek uit volgens de vaste systematiek voor beleidsdoorlichtingen. Elk ministerie is verplicht periodiek al het beleid te (laten) onderzoeken, gebaseerd op de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). AEF heeft de afgelopen jaren veel beleidsdoorlichtingen uitgevoerd. Naast wegen en verkeersveiligheid was dat recentelijk ook op het gebied van curatieve zorg en sportbeleid van het Rijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert-Jaap Voorn of Jasper Sluijs. Zie ook het rapport Andersson Elffers Felix, Beleidsdoorlichting HXII artikel 14: Wegen en Verkeersveiligheid, 17 augustus 2017 en de kamerbrief met bijlagen.