Case

Slimmer werken op werkpleinen

Arbeid en Sociale zekerheid

In opdracht van de ministeries BZK en SZW heeft AEF een aantal initiatieven inzichtelijk gemaakt die te maken hebben met slimmer werken op werkpleinen’. Insteek van deze initiatieven is dat de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers wordt verbeterd, onder andere door het verminderen van de administratieve lasten voor zowel werkzoekenden en werkgevers als voor werkpleinmedewerkers. 

Uit de inventarisatie komt naar voren dat een deel van de initiatieven samenhangt met de huidige ontwikkelingen binnen het domein werk en inkomen: verdergaande digitalisering van de dienstverlening van het UWV, decentralisatie van taken naar gemeenten en bezuinigingen in het domein werk en inkomen.