Publicatie

Slim samenwerken in wonen, welzijn en zorg

Nora de Jeu en Michael van der Velden schreven in samenwerking met Aedes een boekje over nieuwe vormen van ouderenzorg.

Michael van der Velden schreef in samenwerking met Aedes een boekje over nieuwe vormen van ouderenzorg.

De analyse wijst uit dat er significante besparingen op de AWBZ mogelijk zijn met tegelijkertijd een hogere kwaliteit van leven. Aan de hand van een MKBA-analyse (maatschappelijke kosten-batenanalyse) die gebaseerd is op praktijkcases laten Nora en Michael zien dat vijf factoren bepalen of ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Huisvesting, gezondheid, financiën en sociale contacten zijn in hun onderlinge samenhang doorslaggevend. 

Lokale allianties kunnen de care beter en goedkoper maken. Voorwaarde voor lokale samenwerking is een stabiele wet- en regelgeving. Belangrijk is dat mensen geprikkeld worden zelf actief te worden of te blijven. 

Slim samenwerken in wonen, welzijn en zorg, Besparen én betere  kwaliteit van leven, Aedes Compact, nr.52, november 2011