Nieuws

Slim Samen Toezien

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Voor het programma Gewelddadige Overvalcriminaliteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelde AEF het regiemodel Slim Samen Toezien (SST).

Het regiemodel bevat een samenwerkingsconvenant dat berust op twee pijlers: afstemming van de inzet en de informatiesturing. Beiden vallen onder regie van de gemeente. Het regiemodel kan worden ingezet ter bestrijding van overvallen en straatroof, maar ook voor overlast en veelvoorkomende criminaliteit. Zo is het model toegepast in het winkelcentrum WoensXL in Eindhoven. Door kortere lijnen tussen de betrokkenen kunnen er snel afspraken worden gemaakt wanneer de veiligheidssituatie dreigt te ontsporen.

Slim samen Toezien op hotspots, in: Security Management, jrg.18, nr.3 (maart 2015), p.20-22 
[met dank aan Security Management]
CCV (Centrum  voor criminaliteitspreventie en veiligheid), [Nieuwsbericht] Slim  Samen Toezien succesvol, 7 april 2015 
VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), [Nieuwsbericht] Regiemodel Slim Samen Toezien 
AEF Case Slim Samen Toezien; een nieuwe aanpak van criminaliteit