Case

Slachtofferhulp Nederland; verbeteren van de sturing

Zorg en Welzijn

Om de sturing binnen Slachtofferhulp Nederland te verbeteren is het project ‘Resultaten Tellen’ gestart. Doel van het project was om binnen de cyclus van besturing en verantwoording de resultaten van het werk van Slachtofferhulp beter zichtbaar te maken. Als onderdeel van het project zijn met het ministerie van Justitie afspraken gemaakt over welke producten (diensten) worden onderscheiden. Bestaande informatiesystemen konden de gevraagde informatie niet leveren. 

AEF voerde de informatieanalyse uit. Nadat op basis van een 'proof of concept' samen met gebruikers is gekozen voor een pakket, is onder leiding van AEF de complete implementatie daarvan ter hand genomen: inclusief aanvullend maatwerk, conversie, opleiding van 1800 gebruikers, en de opzet van en overdracht aan een nieuwe beheerorganisatie. 

Vervolgens heeft AEF de inbedding van het systeem in de planning en controlcyclus begeleid.