Case

Schouwen op de Burgwallen en Nieuwmarkt

Veiligheid en Justitie

Amsterdam wordt steeds populairder bij dagjesmensen en toeristen. Ondernemers profiteren daarvan maar bewoners ervaren ook meer overlast. Vooral op de omgeving van de Burgwallen en Nieuwmarkt ondervindt hinder van drugsgebruik en prostitutie. Bewoners voelen er daardoor steeds minder op hun gemak. Op verzoek van stadsdeel Centrum ontwikkelde AEF een instrument dat samen met betrokkenen de veiligheid en leefbaarheid evalueert.

De aanpak is even modern als eenvoudig. Bewoners lopen samen met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en politie op gezette tijden een vaste route en scoren de mate van vervuiling en overlast. Dit gebeurt met behulp van een app. Zo worden onder andere weesfietsen, graffiti en geluidsoverlast op een kaart gemarkeerd. Door de verschillende vormen overlast precies te beschrijven en te categoriseren kunnen problemen beter worden benoemd. Tegelijk biedt de app de gemeente de mogelijkheid effectiviteit van een verbeterde handhaving te meten.

AEF verzamelde en analyseerde de data van de verschillende schouwsessies en presenteerde de belangrijkste resultaten op bijeenkomsten voor bewoners, gemeente en politie. AEF faciliteerde vervolgens de discussie tussen bewoners en gemeente. Zo werd duidelijk wat de hardnekkige problemen zijn en hoe deze gezamenlijk aangepakt kunnen worden.

Zo kan Amsterdam aantrekkelijk blijven voor zowel bezoekers als voor bewoners.

Schouwverslagen en -resultaten te vinden op www.schouwen.amsterdam