Nieuws

Samenwerking zorgverzekeraars gemeenten in kaart gebracht


De afgelopen maanden werkten zorgverzekeraars en gemeenten, onder leiding van AEF, intensief samen aan het in kaart brengen van alle samenwerkingsprojecten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om projecten in ouderenzorg, preventie of zorginkoop. De opdrachtgevers waren ZN en de VNG. 

Gewerkt werd aan zogenoemde ‘samenwerkingskaarten’. Het resultaat is dat er nu voor het eerst een landelijk overzicht is van alle afspraken en samenwerkingsprojecten tussen zorgverzekeraars en gemeenten. De eerste conclusie daarbij: 'Wat gebeurt er veel!'.  

Het Bestuurlijk Overleg van 6 juli 2017 was zeer tevreden met het overzicht dat de kaarten bieden. Besloten werd tot openbaarmaking, zodat een ieder toegang heeft tot de informatie. Daarbij is het goed om aan te tekenen dat de kaarten een momentopname zijn.

Benieuwd? Download de (Samenwerkings-)kaarten en de 'Database' (beide grote documenten!), waarin per Wmo-regio aangegegeven staat welke vorm van samenwerking er plaatsvindt.