Publicatie

Samenwerking in de frontlijn

Pieterjan van Delden won met dit artikel de Professionele Publicatieprijs van branchevereniging ROA.

In zijn artikel voor het tijdschrift M&O kent Pieterjan van Delden 'frontlijnprofessionals’ een belangrijke rol toe. Zij zullen komende jaren het beeld bepalen.

Weerbarstige maatschappelijke problemen vragen om een gezamenlijke aanpak van publieke organisaties. Zo ontstaan er samenwerkingsverbanden die gedragen worden door een kleine groep frontlijnprofessionals. Hun aantal is dan wel klein, maar hun belang is groot.

Het lastige van hun positie is, dat ze zich snel geïsoleerd en ondergewaardeerd kunnen voelen ten opzichte van hun moederorganisatie. Aan de hand van casussen laat Pieterjan van Delden zien dat het ook anders kan.

Pieterjan van Delden, Samenwerking in de Frontlijn, Een nieuw ijkpunt voor professionalisme,
in: M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, jrg.65 (2011), nr.6, p.16-28