Case

Samenwerking in de financiële keten

Veiligheid en Justitie

Financiële transacties gaan gepaard met een stroom data die een ingang kan bieden bij de opsporing van malversaties. Zo kan een opdracht  voor een grote transactie door iemand die niet over een bijzonder omvangrijk vermogen beschikt een signaal zijn dat er iets niet in de haak is.

Financieel rechercheren en het afpakken van crimineel vermogen wordt mogelijk door samenwerking tussen financiële instellingen, de Nationale Politie, de Bijzondere Opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie. De behoefte aan een betere manier van samenwerken tussen genoemde partijen leefde al jaren, maar kwam tot dusver niet echt van de grond. Daarom vroeg het Ministerie van V&J aan AEF een advies uit te brengen.

AEF begeleidde de ketenpartners bij het ontwikkelen van een proces dat kon rekenen op draagvlak. Partners daarbij zijn de banken ABN Amro, ING, Rabobank, SNS, tegenwoordig Volksbank; de pinbetalingsdienstverleners CCV en CURO Payments en de overheid met de Financial Intelligence Unit (FIU), Dienst Nationale Recherche, de politie, het Openbaar Ministerie en het Ministerie van V&J. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/26/tk-bijlage-andersson-elffers-felix-def