Case

Samen toewerken naar nul verkeersslachtoffers

Openbaar vervoer en mobiliteit

Nederland is jarenlang koploper geweest op het gebied van verkeersveiligheid. Het aantal verkeersdoden is sinds begin jaren ’70 geleidelijk afgenomen. De afgelopen jaren is deze daling gestagneerd. Het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers is in tien jaar tijd zelfs sterk toegenomen. Dit ondanks de  technologische vooruitgang en de almaar veiliger wordende voertuigen. De verkeersveiligheid zal zonder verandering van het beleid niet verbeteren. Factoren daarin zijn toenemende vergrijzing, grotere mobiliteit en de drukte in de steden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft AEF daarom gevraagd om te adviseren bij de totstandkoming van een nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. AEF heeft zich in 2017 en 2018 daarbij ingezet om te helpen bij het keren van de negatieve trend in de verkeersveiligheid. Een team AEF’ers was van begin tot eind van het traject betrokken als strategisch adviseur en procesbegeleider. 

Voor het slagen van het project was het van groot belang dat alle stakeholders zich achter het plan zouden scharen en zich zouden committeren aan de voorgenomen acties. Om dit te bereiken heeft AEF het proces zo ingericht dat alle betrokken partijen een bijdrage hebben kunnen leveren. Meer dan 100 organisaties hebben gedurende het proces meegedacht, meegeschreven en meegedaan. Organisaties vanuit de Rijksoverheid, maar ook provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten, handhaving, onderwijs, zorg en het bedrijfsleven.

Eind 2018 heeft dit geresulteerd in een Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en een Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019/2021 waarin alle partijen uitspreken toe te werken naar nul verkeersslachtoffers. Een plan met een potentieel zeer grote maatschappelijke impact.

Veilig van deur tot deur, Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, december 2018
Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021, z.d. 
Kamerstukken