Nieuws

Ruimte voor jeugdhulpNu de Jeugdzorg is gedecentraliseerd, hebben gemeenten de ruimte gekregen om de specialistische jeugdhulp beter te organiseren. Samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders op basis van een gedeelde visie kan een goed vertrekpunt zijn.

Zorgaanbieders en gemeenten hebben de afgelopen maanden, begeleid door AEF, de visie ‘Ruimte voor jeugdhulp’ ontwikkeld. Kern daarvan is, dat besparingen tot wel 30% zeer wel mogelijk zijn, door gespecialiseerde zorg eerder, aan de voorkant, in te zetten. Om te zorgen dat aanbieders en gemeenten kunnen toegroeien naar de nieuwe situatie, zal AEF de komende maanden in opdracht van de VNG (boven)regionale bijeenkomsten begeleiden.
 
Notitie Ruimte voor jeugdhulp, 13 april 2015
Nieuwsbericht VNG positief over gezamenlijke visie op jeugdzorglandschap [outlink]