Nieuws

Publieke belangen verkoop Urenco

Maarten Veraart sprak met de vaste kamercommissie Financiën over de mogelijke verkoop van Urenco

Maarten Veraart nam deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over publieke belangen bij de overgenomen verkoop van het nucleaire  bedrijf Urenco. Het gaat om veiligheid, technologie en werkgelegenheid. Het is bijzonder dat het parlement een discussie voert over maatschappelijke belangen bij een verkoop.

Maarten Veraart sprak met de vaste Kamercommissie Financiën over de betekenis van overheidseigendom en de effecten van privatisering.

In 2007 promoveerde Maarten Veraart met Sturing van publieke dienstverlening, Privatiseringsprocessen doorgelicht.