Case

Programmabureau 'Welzijn Nieuwe Stijl'

Zorg en Welzijn

De Wmo vraagt de maatschappelijke ondersteuning anders en beter te organiseren tussen gemeente, maatschappelijke instellingen en burgers. Om dat proces in gemeenten en welzijnsinstellingen te ondersteunen hebben het ministerie van VWS, de VNG en de MO-groep het programma 'Welzijn Nieuwe Stijl' in het leven geroepen. AEF heeft het programmamanagement voor 'Welzijn Nieuwe Stijl' voor haar rekening genomen. 

De focus van het programma lag op het bieden van ondersteuning aan gemeenten en welzijnsinstellingen, met als hoofddoel het verzamelen en delen van kennis over de Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl, welzijnswerk, methodieken, best practices et cetera. 

Het organisatorisch en kwalitatief goed inrichten van het bureau was cruciaal voor de uitrol van Welzijn Nieuwe Stijl. Het programmabureau vormde een centrale plek waar zowel gemeenten als welzijnsinstellingen terecht kunnen voor informatie, voor specifieke vragen, en voor individuele of collectieve ondersteuning. 

Het programma liep tot begin 2012. In 2012 is het programma kwalitatief en kwantitatief geëvalueerd zodat de lessen en opbrengsten uit de ondersteuningstrajecten konden worden ontsloten en gedeeld met het veld. Op basis van de lessen van het programma ontwikkelde AEF diverse publicaties en een instrument waarmee gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties kunnen onderzoeken hoever ze zijn met de decentralisaties in het sociaal domein.