Publicatie

Professionele weerbaarheid politie


In opdracht van de Raad van Korpschefs onderzocht AEF hoeveel politie-medewerkers kampen met een verminderde mentale weerbaarheid en welke kosten dit met zich meebrengt. Uitkomst: er is sprake van een beroep met een hoog risico. 

Ruim een kwart van de politiemedewerkers kampt met psychische problemen, variërend van spanningsklachten tot posttraumatische stress. 

Niet alleen betekent het persoonlijk leed voor de agenten en hun sociale omgeving, het is van grote invloed op het functioneren van de politieorganisatie als geheel. Getroffen medewerkers kunnen bepaalde diensten niet meer draaien, verzuimen of nemen ontslag. 

AEF, De prijs die je betaalt.... De kosten achter een hoogrisicoberoep
Kamerbrief Versterking professionele weerbaarheid politie
NRC Handelsblad, Psychische klachten een op drie agenten, 24 juni 2011, p.1
NRC Handelsblad, Klachten bij politie komen sluitenderwijs, 24 juni 2011, p.9
NRC Handelsblad, Later kwamen de angstdromen, 25 juni 2011, p.6