Publicatie

Politieprofessionals: pak die ruimte

De roep om meer ruimte voor de professionaliteit van politieagenten wordt luider.

Agenten besteden een aanzienlijk deel van hun diensttijd aan de administratieve afwerking van het werk op straat. Dit gaat direct ten koste van de tijd die agenten op straat kunnen besteden.

Naast de grote administratieve lastendruk zou er ook sprake zijn van een doorgeschoten bedrijfsmatige managementstijl bij de politie. De roep om meer ruimte voor de professionaliteit van de agenten wordt luider. Een benadering die meer gestoeld is op het geven van vertrouwen.

Ivo van Duijneveldt, Politieprofessionals: pak die ruimte, in: Jaarboek Andersson Elffers Felix 2012, p.58-60