Publicatie

Pleidooi voor de buurtonderneming


Lenny Vulperhorst beschrijft de dilemma's rond de revitalisering van de Eindhovense achterstandswijk Woensel-West. Verschilllende beleidsinstrumenten worden ingezet om de wijk een zetje in de goede richting te geven.
Zo wordt er gesloopt en gebouwd, mensen die iets aan de wijk kunnen bijdragen krijgen er met voorrang een woning toegewezen. Individueel ondernemerschap wordt gestimuleerd. Er komt een nieuwe aanpak voor gezinnen met een opeenstapeling van problemen. 

De lokale overheid heeft in Woensel-West samen met de woningbouwcorporatie Trudo een buurtonderneming opgericht. De buurtonderneming probeert de bewoners te emanciperen en het imago van de wijk te verbeteren. Het is geen juridische entiteit maar een alliantie. 

In de buurtonderneming participeren behalve gemeente en corporatie ook de bewoners. De verantwoordelijkheid is daarmee een gedeelde. Lenny Vulperhorst pleit voor het behoud van het licht-anarchistische karakter van de buurtonderneming Woensel-West. 

Lenny Vulperhorst, Pleidooi voor buurtonderneming, in: Werken aan wijken, deel 2, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2011