Nieuws

Parlement keurt privatisering

Een Eerste Kamercommissie onderzocht de parlemeentaire behandeling van vier spraakmakende privatiseringen.

Maarten Veraart schrijft in het januarinummer van het tijdschrift Openbaar Bestuur over het rapport van de Parlementaire Onderzoekscommissie privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten.
De Eerste Kamercommissie koos voor een onderzoek gericht op de parlementaire behandeling van een viertal spraakmakende privatiseringen, waaronder telecom en het spoor. Dat onderzoek was nodig en het rapport  geeft een goed beeld van gebreken in de besluitvorming. De focus op de parlementaire behandeling betekent echter ook dat de complexiteit en weerbarstigheid van privatiseringsprocessen buiten beeld blijft. Juist die miskenning bezorgde privatisering eerder al een slechte naam. Reden voor een nadere analyse.

Maarten Veraart adviseerde organisaties voor openbaar vervoer zoals NS, Prorail en de RET. Ook lichtte hij Strukton en Volkerrail door. Hij maakte deel uit van een externe begeleidingscommissie bij beoordeling van het marktwerkingsbeleid van het rijk. Hij adviseert gemeenten en provincies over het aandeelhouderschap in onder meer drinkwater-, netwerk- en energiebedrijven. Maarten Veraart promoveerde op privatisering en publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften. Hij geldt als een van de grote specialisten op het terrein van privatiseringen. 

Rapport van de Parlementaire Onderzoekscommissie privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten
Maarten Veraart, Parlement keurt privatisering, in: Openbaar Bestuur, jrg.23, nr.1, p.2-8