Case

Overlastbeleving begrijpen en aanpakken

Veiligheid en Justitie

Waarom beleven burgers overlast? In opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft AEF een onderzoek uitgevoerd naar de vraag hoe overlastbeleving tot stand komt. Uitgangspunt voor een aanpak van overlast is volgens AEF dat overlastbeleving altijd subjectief is. Doordat inwoners en overheden dezelfde situatie verschillend kunnen waarnemen en beoordelen is het noodzakelijk om bij de aanpak van overlastbeleving inzicht te krijgen in elkaars waarneming en beoordeling. Alleen op die manier is het mogelijk om tot een gezamenlijke probleemdefinitie te komen. 

Met de inzichten uit het rapport heeft AEF vervolgens een aanpak ontwikkeld om overlastbeleving te begrijpen en aan te pakken. Kenmerkend voor de aanpak is een systematische analyse van de situatie, waarneming, beoordeling en effecten van inwoners en professionals die werkzaam zijn in het gebied. Deze aanpak is getoetst in drie gemeenten: Rotterdam, Roermond en Spijkenisse in de vorm van pilots. De door AEF ontwikkelde aanpak om beleefde overlast en verloedering effectief aan te pakken, is beschreven in een eBook. Deze is te raadplegen via de website www.overlastbeleving.nl.