Publicatie

Ordeningskeuze bij concessie hoofdrailnet nodig

Maarten Veraart maakt zich in het Tijdschrift voor Openbare Financiën zorgen over de gevolgen van een ondoordacht besluit.

Na de winterperikelen van 2011 op het spoor moet de minister een besluit nemen over de concessieverlening op het hoofdtrailnet. Maarten Veraart maakt zich in het Tijdschrift voor Openbare Financiën zorgen over mogelijke gevolgen van een ondoordacht besluit. 

Het is onduidelijk welke visie de minister heeft op de spoorsector. Het hoofdrailnet wordt opnieuw onderhands gegund aan de NS, maar tegelijkertijd wil de minister vijf stoptrein-lijnen aanbesteden. Blijft het hierbij of is het een eerste stap naar concurrentie op het hoofdrailnet? 

Maarten Veraart betoogt dat op het drukbereden Nederlandse spoornet het behoud van een monopolie van de NS misschien wel het minste van twee kwaden zal blijken te zijn. 

Ordeningskeuze bij concessie hoofdrailnet nodig, Maarten Veraart,
in: Tijdschrift voor Openbare Financiën, jrg.44, nr.1 (jan. 2012), p.29-37