Publicatie

Ordening en toezicht in de zorg

AEF evalueerde de NZa

AEF heeft de Wet Marktordening Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit geëvalueerd.

Het Nederlandse zorgstelsel is vanaf 2006 ingrijpend veranderd met als doel een einde te maken aan wachtlijsten en ruimte te scheppen voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Hiertoe werd de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) aangenomen, en de Nederlandse Zorgautoriteit opgericht als onafhankelijke toezichthouder.in de zorg.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) evalueerde AEF het functioneren van de WMG en de NZa. Het evaluatierapport geeft een actueel beeld van de stand van het Nederlandse zorgstelsel, en de effectiviteit van de NZa als toezichthouder in dit stelsel. Uit het rapport komt een aantal aanbevelingen voort voor zowel het ministerie van VWS als de NZa.

Andersson Elffers Felix, Ordening en toezicht in de zorg, Evaluatie Wet Marktordening Gezondheidszorg en Nederlandse Zorgautoriteit, 2 september 2014