Nieuws

Op weg naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind


In het schooljaar 2017 – 2018 waren er ongeveer 10.000 kinderen in Nederland die meer dan drie maanden achter elkaar niet naar school gingen of een leerplichtontheffing hadden gekregen. Voor sommige van deze kinderen is het niet haalbaar om een (volledig) onderwijsprogramma te volgen. Bijvoorbeeld omdat ze een ernstig meervoudige beperking hebben of een gedragsstoornis. Maar ze verdienen wel de mogelijkheid om zich te ontwikkelen via combinaties van onderwijs en zorg. 

AEF heeft in samenwerking met met Defence for Children onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor deze kinderen om onderwijs te volgen en de redenen waarom het nu nog niet altijd lukt. Hiervoor hebben we gesproken met verschillende initiatieven die zorg en onderwijs combineren, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten, zorgkantoren en ouders. Daarnaast bevat het onderzoek een analyse van het juridisch kader. 

We voerden het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van OCW en VWS. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt om maatregelen te bedenken om de aansluiting tussen zorg en onderwijs te verbeteren. Zo zijn er onder andere plannen voor meer flexibiliteit in de financiering van initiatieven die bijdragen aan de toeleiding (terug) naar onderwijs of het behouden van kinderen op onderwijs. De maatregelen zijn samengevat in een Kamerbrief. Deze is eind oktober naar de Tweede Kamer gestuurd, samen met ons rapport.

Andersson Elffers Felix, Op weg naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind, Onderzoek maatregel 8 onderwijszorgbrief, 21 oktober 2019
Kamerstukken