Nieuws

Ontwikkelopgave voor de brandweer


AEF deed in opdracht van het Veiligheidsberaad onderzoek naar de beleving van het repressief brandweerpersoneel. Repressief brandweerwerk (branden blussen) verschuift steeds meer in de richting van preventief - (het voorkomen van branden). Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een objectief beeld van de beleving van repressief brandweerpersoneel, gericht op de ontwikkeling van de brandweer. Het onderzoek is naast het Veiligheidsberaad aangestuurd door de Raad van Brandweercommandanten, de FNV en de Vakvereniging Brandweervrijwilligers. Via focusgroepen met zowel beroeps- als vrijwillige brandweerlieden is een veelomvattende vragenlijst ontworpen. Bijna 9000 brandweerlieden namen deel aan het onderzoek. 

De Wet op de Veiligheidsregio's (2010) heeft ervoor gezorgd dat tot dan toe gemeentelijke brandweerorganisaties werden omgevormd tot 25 regiokorpsen. Bij de korpsen in de stedelijke gebieden wordt gewerkt met betaalde krachten, in de landelijke gebieden worden de taken vooral vervuld door vrijwilligers.

Een ding komt duidelijk uit het onderzoek naar voren: brandweerlieden voelen zich sterk betrokken bij hun werk, ze zijn trots op hun vak. De betrokkenheid geldt vooral voor de eigen kazerne. Minder te spreken is men over de brandweerorganisatie. Die wordt sinds de schaalsprong ervaren als anoniemer en bureaucratischer. 

De brandweerorganisatie gaat in gesprek met de brandweerlieden over de uitkomsten. In ieder van de 25 korpsen is er werk te doen. Alles is erop gericht de brandweerorganisatie verder te brengen.

Andersson Elffers Felix, Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel - Landelijke rapportage, oktober 2017

Nieuwsbericht Brandweer