Ons verhaal

Andersson Elffers Felix (AEF), bureau voor maatschappelijke vraagstukken, ondersteunt overheden, publieke en private organisaties bij strategische vernieuwingen. Dat doen we door middel van hoogwaardig advies, onderzoek en begeleiding bij verandering. AEF biedt een heel palet aan diensten, van wetsevaluaties tot productinnovaties. We adviseren op verschillende niveaus; we dragen bij aan de vernieuwing van stelsels, de verandering van organisaties en de innovatie van de uitvoering. 
 
Adviseurs van AEF worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid, werken met gevoel voor verhoudingen en kennen de sectoren waarin ze actief zijn goed.
 
In 1982 richtten Hans Andersson, John Elffers en Peter Felix adviesbureau AEF op. AEF is een bureau dat van begin af aan voortdurend heeft gewerkt aan de in het oog springende vraagstukken. In de beginjaren ging het bijvoorbeeld om de positie van werknemers in bedrijven en op de arbeidsmarkt en om de regionalisering van de Nederlandse politie. In de jaren '90 speelde AEF toonaangevende rollen bij structuurwijzigingen in de stelsels voor zorg en sociale zekerheid, de totstandkoming van de Vreemdelingenwet, en de verzelfstandiging van woningcorporaties en spoorwegen. Na 2000 was AEF onder andere spraakmakend actief in de vernieuwing van de bouwsector, de veiligheidsaanpak in de grote steden en vraagstukken rondom immigratie en integratie. 

AEF komt voort uit de stamboom van adviesbureaus die teruggaat tot de eerste organisatieadviseur van Nederland, ir. Ernst Hijmans. Tot aan zijn overlijden in 1987 zijn werkcontacten met hem onderhouden. Nauwkeurige analyse vormde een belangrijk element van het werk van Hijmans. In de jaren dertig maakte hij  tijdstudies, door hem aangeduid als 'micro-motion studies'. Decennia later heeft hij commentaar ingesproken bij de beelden. In het werk van een oudere, ervaren straatveger in Parijs ontdekt hij een waar ambacht. Nieuwe bezems vegen niet altijd schoon.

Door de jaren heen heeft AEF tal van organisaties geadviseerd en begeleid met verandertrajecten en innovatieve concepten uitgedacht . Enkele voorbeelden zijn JINC, de Slinger, KING en de Mode biënnale in Arnhem.
    
Sinds 1988 houdt AEF kantoor aan de Maliebaan in Utrecht. Deze kantoorvilla uit 1897 is begin deze eeuw door Mecanoo verbouwd en uitgebreid tot een bijzonder 'huis om in te werken'.
 

Literatuur
Jannes Linders, Francine Houben, Maliebaan 16, Een huis om in te werken, Andersson Elffers Felix/Mecanoo architecten, 2000
Karel Onwijn, Jan Wachtmeester, NOK [Nederlandse Organisatie Kring], Werken zonder baas, Droom en werkelijkheid in de jaren 70, Andersson Elffers Felix, 2009
Michael van der Velden, Jan Wachtmeester, 100 jaar organiseren, Opbouw, exploitatie en normalisering van het mystieke beroep van organisatieadviseur, Mediawerf, 2011 [In bijlage geactualiseerde stamboom 'Adviesbureaus ontstaan uit Organsatie Advies Bureau ir. E. Hijmans & ir.  V.W. Van Gogh']

Meer over AEF