Nieuws

Onderzoek grondtransacties Pijnacker-Nootdorp


Andersson Elffers Felix en Brink Management / Advies voerden een onderzoek uit naar de rechtmatigheid en marktconformiteit van grondtransacties in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Aanleiding voor het onderzoek was een interview in een lokale krant met een voormalig medewerker van de gemeente. Strekking van het artikel was dat de gemeente mogelijk structureel te lage prijzen zou hebben gehanteerd bij de verkoop van bouwgronden. De medewerker had hiervan melding gemaakt bij de gemeente.

In het onderzoek stonden twee vragen centraal: waren de gehanteerde grondprijzen marktconform en rechtmatig? En hoe is er binnen de organisatie gereageerd op de melding van de medewerker?

Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat gemeentegrond structureel tegen te lage prijzen is verkocht. In twee projecten waren er wel significante tekortkomingen op gebied van rechtmatigheid en marktconformiteit. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de manier waarop de gemeente met de melding is omgegaan procedurele gebreken vertoont. De gemeentelijke Klokkenluidersregeling is niet goed toegepast. 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt inmiddels aan het verbeteren van de procedures omtrent grondtransacties. AEF en Brink doen aanbevelingen over transparantie in de keuze voor ontwikkelende partijen en het intern onderbouwen van de prijsstelling.

Brink management / advies en Andersson Elffers Felix, Onderzoek gemeentelijke grondtransacties Periode 2007 - 2017, 14 november 2017