Case

Ondersteuning warmtetransitie Noord-Holland

Energie

De provincie Noord-Holland heeft ruim 15 jaar geleden het Servicepunt Duurzame Energie (hierna te noemen: servicepunt) in het leven geroepen om gemeenten in de provincie te ondersteunen bij vragen over duurzame energie. Dit servicepunt wordt sinds 2017 voor een aantal jaar bemand door AEF en Over Morgen (OM).

AEF, OM en de provincie hebben ervoor gekozen om gedurende deze periode de focus te leggen op de warmtetransitie (huizen van het aardgas) van zwoel nieuw- als bestaande bouw. Daarbij laten we ons leiden door de behoeften van onze belangrijkste stakeholders (gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten). Daarnaast is er in de afgelopen jaren ook aandacht besteed aan gerelateerde thema’s waaronder energiebesparing en regionale energiestrategieën. 

In de uitvoering van deze focus richt het servicepunt zich op een aantal activiteiten, waaronder:

  • Op peil brengen van kennis- en expertise bij gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten en woningcorporaties
  • Netwerkvorming tussen verschillende stakeholders (ambtelijk en bestuurlijk)
  • Ontwikkeling van praktische handvatten
  • Vertalen van individuele ervaringen naar generieke lessen.

 Dit wordt gecombineerd met een intensieve communicatiestrategie om informatie breed onder de aandacht te brengen en daarmee een gevoel van urgentie te creëren.


Het realiseren van de warmtetransitie is een opgave die voor alle partijen nieuw is. Dat maakt deze opdracht niet alleen interessant maar ook spannend; ‘je kunt in je adviezen moeilijk terugvallen op eerdere ervaringen want geen enkele ervaring komt in de buurt. Dat betekent dat je er rekening mee moet houden dat sommige acties niet succesvol uitpakken. Belangrijk is dan om er van te leren, deze les breed te delen en er zo voor te zogen dat een gegeven fout niet onnodig wordt gemaakt. Het servicepunt is écht pionierswerk en dat is een traktatie in zichzelf’ Aldus Yannick Lataster die programmasecretaris is van het servicepunt.