Case

Ondersteuning bij veranderingen Jeugdzorg

Zorg en Welzijn

AEF heeft tot 2013 namens de gemeenten het landelijk projectleiderschap voor de decentralisatie Jeugdzorg verzorgd. AEF is sindsdien 2013 betrokken bij Ondersteuningsteam decentralisaties in opdracht van de VNG en VWS. De adviseurs van het ondersteuningsprogramma begeleiden op verzoek bijeenkomsten met bestuurders van gemeenten, transitiemanagers en zorgaanbieders. 

AEF ondersteunt gemeenten, zorgaanbieders en financiers bij het maken van afspraken over de invulling van de jeugdzorg. Zo werkt AEF mee aan de verdere onderbouwing van de transformatie. Landelijk en lokaal met de belangrijkste partijen gemeenten, cliëntgroepen, aanbieders, VWS, verzekeraars. Voor een aantal jeugdzorgregio’s en aanbieders is AEF intensiever betrokken bij het ondersteunen van de veranderingen in de jeugdzorg.