Nieuws

Objectief verdeelmodel Wmo

AEF maakt Objectief verdeelmodel Wmo 2015

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een beperking via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het budget voor deze nieuwe verantwoordelijkheden zal onder gemeenten verdeeld worden via een objectief verdeelmodel dat ontwikkeld is door AEF. 

Het rapport beschrijft de onderzoeksmethode en de afwegingen die ten grondslag liggen aan de verdeling. Voor een aantal gemeenten betekent de nieuwe verdeling een verandering ten opzichte van het historische budget. Het rapport gaat ook in op de redenen voor deze veranderingen. 

Het nieuwe objectieve verdeelmodel zal geleidelijk ingevoerd worden vanaf 2016. De cijfers per gemeente zullen verschijnen in de septembercirculaire 2014 van het gemeentefonds. 

Andersson Elffers Felix, Objectief verdeelmodel Wmo 2015