Publicatie

NS terug op de rails


Klassiek geworden ESB-artikel van Maarten Veraart uit 2002. De toelichting uit 2002:

Gebrek aan een overkoepelend concept voor de ontwikkeling van NS, een organisatiestructuur die nog is afgestemd op een stabiele omgeving, het verzuim om na de splitsing een passend coördinatiemechanisme te introduceren en tenslotte een gebrek aan marktprikkels, zijn de oorzaken van het falen van NS. Het bedrijf dient zich te richten op vernieuwing van werkprocessen, de rijksoverheid op nieuwe vormen van concessieverlening. 

M. Veraart, W. Etty, NS terug op de rails, in: Economisch Statistische Berichten (ESB), jrg.87, nr.4347 (15 februari 2002), p.124-127 [Het artikel is ook opgenomen in: Koninklijke Vereniging voor de Staathuiskunde, Jaarboek 2002/2003]

M. Veraart, W. Etty, NS terug op de rails, in: Jaarboek Andersson Elffers Felix 2002, p.36-46 [bewerking van het ESB-artikel)