Actueel 10 september 2020

Participatie binnen de politie

ANP 203364354 1920 875
ANP Foto / Sabine Joosten

Al in de jaren zeventig pleitten vooruitstrevende politiechefs voor een heroriëntatie op sterk hiërarchische arbeidsverhoudingen. Bij de start van het nationaal korps in 2013 werd medewerkersparticipatie tot uitgangspunt gekozen.

De politie wil daarmee medewerkers betrekken bij beslissingen in en over hun werk. Dit komt de kwaliteit van de taakuitvoering, beslissingen én het draagvlak voor beleid ten goede. In de praktijk blijk het echter nog best lastig om deze medewerkersparticipatie te verwezenlijken. Ivo van Duijneveldt en Fleur Hilhorst schreven er een boek over.

De auteurs keken mee met vier teams en merkten dat de toepassing van medewerkersparticipatie soms tamelijk intuïtief gaat, soms planmatig en soms enigzins stroef.

Medewerkersparticipatie blijkt het resultaat van een subtiel samenspel binnen de teams. Tussen medewerkers en hun leidinggevenden, maar ook tussen medewerkers onderling. Medewerkersparticipatie vraagt om meer dan faciliterend leiderschap alleen. Goed ‘volgerschap’ van medewerkers blijkt net zo belangrijk. Medewerkersparticipatie blijkt daarmee zowel een aanjager voor professionele autonomie als voor de samenwerking binnen de teams.

Ivo van Duijneveldt en Fleur Hilhorst, Medewerkersparticipatie bij de politie, Boom criminologie, 2020
Het boek is ook te bestellen bij Boom criminolgie.

Ivo van Duijneveldt en Fleur Hilhorst, Medewerkersparticipatie: horizontale arbeidsverhoudingen bij de politie, in: Tijdschrift voor HRM, editie 4, 2020 [online tijdschrift]


Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm