Actueel 13 juli 2021

Handvatten voor een veiligere jeugdhulp

ANP 428898146 1920 875
ANP Foto / David Rozing

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving, zeker wanneer het noodgedwongen onder verantwoordelijkheid van de overheid geplaatst wordt. En het kind verblijft in een pleeggezin, een gezinshuis of in een open of een gesloten instelling.

In het onderzoek ‘Onvoldoende beschermd’ (2019) concludeert Commissie-De Winter dat tussen 1945 en nu bijna driekwart van de kinderen in de jeugdzorg slachtoffer zijn is geworden van fysiek, psychisch of seksueel geweld. Ongeveer 10% van de ondervraagden gaf aan vaak tot zeer vaak geweld te hebben ervaren. Daarom willen de ministeries van VWS en JenV zichtbaar maken wat de prevalentie is van geweld. Wanneer daarentegen wordt jeugdhulp met verblijf als veilig beleefd? Wat kunnen professionals daarvan leren?

Onderzoek veiligheidsbeleving jeugdigen in jeugdhulp met verblijf

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF) en de Academische Werkplaats Risicojeugd. Hieronder lichten we kort toe hoe we dit onderzoek uitvoeren.

De basis: veiligheid in de ogen van de kinderen en jongeren waar het om gaat

Een omgeving zonder blootstelling aan lichamelijk, psychisch of verbaal geweld is niet per definitie ook een omgeving die door jeugdigen als veilig wordt ervaren. Wat is veiligheid? En wat betekent veiligheid voor jeugdigen? Omdat de veiligheidsbeleving van kinderen en jongeren in jeugdhulp met verblijf centraal staat, definiëren we het begrip veiligheidsbeleving in samenspraak met jongeren in jeugdhulp met verblijf.

Verdieping: we hebben interviews uitgevoerd om te verdiepen op de veiligheidsbeleving

In de tweede fase in het onderzoek hebben we met kinderen en jongeren in alle doelgroepen (alle soorten jeugdhulp met verblijf, JJI’s en AMV’s in opvang) gesproken, waarbij we ook rekening hielden met spreiding in leeftijd, geslacht en zorgtype (zoals jeugd-ggz, jeugd- en opvoedhulp en verstandelijke beperking). In deze interviews bespraken we de veiligheidsbeleving, maar ook onderwerpen als: wanneer voelt een kind zich veilig en wat is daarop van invloed?

Verbreding: met enquêtes – schriftelijk waar het kan, mondeling waar nodig – komen we tot een breder beeld

Op basis van de interviews hebben we een enquête opgesteld. Deze hebben we getoetst in een focusgroep, om zeker te weten dat de vragen die we stellen voldoende duidelijk en goed te beantwoorden zijn. Met de enquête toetsen we de beelden opgehaald in de interviews. Ook zijn de enquêtes bedoeld om beter zicht te krijgen op de prevalentie van geweld.

We voeren de enquêtes uit onder een brede groep kinderen en jongeren. Vaak zullen we een schriftelijke enquête gebruiken, die we in ieder geval in het Nederlands en het Arabisch aanbieden. Voor sommige kinderen en jongeren, zoals kinderen tussen 6 en 12 jaar oud of met een verstandelijke beperking, is het niet goed mogelijk om een schriftelijke enquête te gebruiken. Daar voeren we mondelinge enquêtes uit.

De enquête vindt u via: www.formdesk.com/aef/veiligheid. U kunt ook gebruik maken van de folder
Voor mondelinge enquêtes kunt u contact opnemen met email hidden; JavaScript is required.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm