Actueel 14 december 2020

Goede en veilige psychische zorg, ook in detentie

HH 309502008 1920 875
ANP Foto / Lex van Lieshout

Afgelopen maanden deed AEF in opdracht van het ministerie van JenV onderzoek naar goede zorg en veiligheid in de Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC's). Deze centra bieden zorg voor gedetineerden met ernstige psychische en psychiatrische problemen.

AEF constateert dat het personeel met veel gedrevenheid en trots werkt met een complexe doelgroep. Tegelijkertijd staat ook de kwaliteit en veiligheid in de PPC’s onder druk, voornamelijk door een druk op de capaciteit. Op dit moment zijn de PPC’s nog in staat om onveilige situaties te voorkomen. Die balans is echter precair. Enige negatieve impact op de kwaliteit van zorg is al niet meer uit te sluiten.

Belangrijk is daarom dat het gesprek wordt gevoerd over de rol van PPC's in het forensische zorgstelsel en wat dat betekent voor belangrijke randvoorwaarden als personeel en financiering. Zo komt de juiste patiënt op de juiste plek, en kunnen kwaliteit en veiligheid ook in de toekomst geborgd blijven.

Meer weten? Zie voor het rapport en de voortgangsbrief:
Zorg en veiligheid onder druk in het PPC?, 2 december 2020
KamerstukkenDeze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm