Actueel 17 december 2020

Evaluatie Aanwijzingen rijksinspecties

ANP 73552886 1920 875
ANP Foto / Peter Hilz

De Aanwijzingen inzake de rijksinspecties vormen een belangrijke basis voor de onafhankelijke oordeelsvorming van rijksinspecties.

Dat is een van de conclusies van de evaluatie van de Aanwijzingen die AEF i.s.m. de Universiteit Utrecht heeft uitgevoerd, als onderdeel van de brede evaluatie naar kaders voor rijksorganisaties op afstand.

De Aanwijzingen bieden een kader om de bijzondere positie van rijksinspecties te reguleren. Zij zijn onafhankelijk in de uitvoering van hun toezichttaken, maar vallen tegelijkertijd onder volledige ministeriële verantwoordelijkheid. De Aanwijzingen bevatten tegen die achtergrond ‘spelregels’ voor de relatie tussen departement en rijksinspectie. Ze richten zich op het waarborgen van onafhankelijkheid, en het balanceren daarvan met de ministeriële verantwoordelijkheid.

AEF heeft de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Aanwijzingen geëvalueerd. Daarvoor zijn de opzet, uitwerking en praktijkwerking van de Aanwijzingen onderzocht. Daaruit blijkt dat de Aanwijzingen in de praktijk een stevige basis vormen voor de onafhankelijkheid van inspecties. Inspecties ervaren de Aanwijzingen als een steun in de rug voor hun positie. De Aanwijzingen zijn een noodzakelijke maar niet per definitie voldoende voorwaarde voor onafhankelijkheid van rijksinspecties. Onafhankelijkheid in de praktijk is geen ‘rustig bezit’, maar moet regelmatig door inspecties worden verdiend en soms bevochten. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen om de werking van de Aanwijzingen te versterken.

De brede evaluatie van kaders voor rijksorganisaties op afstand loopt nog door tot eind 2021.

Evaluatie van de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties, rapportage deelonderzoek [in samenwerking met Universiteit Utrecht], 30 november 2020
Kamerstukken

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm