Actueel 30 maart 2021

Essays brede evaluatie organisatiekaders rijksorganisaties op afstand

ANP 87157892 1920 875
ANP Foto / Berlinda van Dam

Honderden organisaties binnen de Rijksoverheid functioneren op afstand van het departement.

Denk aan UWV, RIVM, Rijkswaterstaat, de rijksinspecties en de planbureaus. Deze organisaties vormen samen het kloppend hart van het publieke domein, maar staan ook voor grote opgaven.

AEF sprak met gezaghebbende experts uit praktijk en wetenschap over de volgende vragen (en meer). Hoe kan in de uitvoering het realiseren van publieke waarde centraal staan? Hoe kunnen de organisaties tegelijkertijd zelfstandig én in goed samenspel met het departement functioneren? Kan de minister de verantwoordelijkheid voor het functioneren van deze organisaties wel waarmaken?

Op basis van deze discussies schreef AEF drie essays. Deze maken deel uit van de brede evaluatie van de organisatiekaders van rijksorganisaties op afstand, in opdracht van de ministeries van BZK en Financiën.

Spelregels voor samenspel, Essays voor een actuele visie op kaders voor rijksorganisaties op afstand, 19 februari 2021
Zie ook de website van de brede evaluatie.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm