Actueel 08 november 2021

De grenzen van professionele ruimte

ANP 71318227 1920 875
ANP Foto / Rob Voss

Het politieteam van Horst aan de Maas werd landelijk bekend door een vernieuwende manier van werken. Het team stelde de vraag van de burger consequent centraal.

Beperkende regels en formaliteiten werden waar mogelijk geschrapt. De landelijke korpschef, de minister en de staatssecretaris waren vol lof over het team. In 2019 kwam hetzelfde team echter in het nieuws vanwege een disciplinair onderzoek naar ondermijnend gedrag en misbruik van bevoegdheden. Vijf agenten werden ontslagen. Zes andere medewerkers kregen lichtere straffen opgelegd.

Hoe kon dit in een voorbeeldteam gebeuren? In hoeverre is het ondermijnend gedrag een gevolg van regelvrijer werken? Hoe werd het team in hun werkzaamheden begeleid en wat was de impact van de reorganisatie toen de nationale politie werd gevormd? Hoe uniek is deze casus eigenlijk en wat kan de politie ervan leren?

Ivo van Duijneveldt heeft deze vragen in opdracht van de Limburgse politie onderzocht. Het onderzoeksrapport is verschenen bij Boom criminologie.

Ivo van Duijneveldt, De grenzen van professionele ruimte, Normoverschrijdend gedrag bij een Limburgs politieteam, Boom criminologie, 2021

Een artikel in NRC Handelsblad over het onderzoek.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm