Nieuws

Natuurherstel in de Waddenzee

AEF evalueeerde het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’

“Er is een plek waar hemel en aarde het toneel delen”, zo wordt de Waddenzee wel getypeerd. Het is ’s-werelds grootste aaneengesloten ecosysteem van zand- en moddervlakten, die droogvallen bij eb. De zee strekt zich uit van Nederland, tot Duitsland en Denemarken. De Unesco heeft de Waddenzee aangemerkt als Werelderfgoed.

Planten, dieren en landschap maken de wadden uniek. Het Nederlandse deel beslaat een oppervlakte van 2550 km2 en omvat elf bewoonde- en onbewoonde eilanden. Om de samenwerking van het beheer van het gebied te verbeteren is in 2010 het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ (PRW) in het leven geroepen. Hierin werken onder meer samen: het ministerie van I en M, het ministerie van EZ, het ministerie van Financiën, Rijkswaterstaat, de Waddenunit, het Rijksvastgoed- en Ontwikkelbedrijf, de Waddenprovincies, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particulieren. 

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken evalueerde AEF het Programma naar een Rijke Waddenzee. 

De hoofdvragen bij de evaluatie zijn:
- Hoe staat het met het streefbeeld Rijke Waddenzee, wat zijn de resultaten?
- In hoeverre draagt PRW als programmaorganisatie bij aan het bereiken van dit streefbeeld?
- Hoe functioneert de organisatie van het programma? 

Uit de evaluatie blijkt dat het programma als interventie effectief is en bijdraagt aan ‘anders denken, samenwerken in netwerken en het voor elkaar krijgen van initiatieven en projecten. De keuze van het ministerie van EZ om pragmatische coalities aan te gaan in het netwerk van het Waddengebied heeft gewerkt'. De kracht van het programma is gelegen in het verbinden van wetenschap, overheid, natuurbescherming en gebruikers.

Andersson Elffers Felix, Evaluatie Programma naar een Rijke Waddenzee, 25 april 2014