Case

Mogelijkheden vermindering administratieve lasten huisartsen

Zorg en Welzijn

Hoe kunnen de administratieve lasten van huisartsen worden verminderd? AEF heeft er onderzoek naar gedaan.

Door middel van gesprekken met huisartsen, zorgverzekeraars, het CIZ en andere ketenpartners zijn elf voorbeelden uitgewerkt. Het onderzoek leverde praktische voorbeelden op van optimalisatie in de zorgketen, bijvoorbeeld via afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsen over het aanleveren van administratie.