Nieuws

Misdaad mag niet lonen


Overheidspartijen werken in toenemende mate regionaal samen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Door ondermijnende criminaliteit raken onderwereld en bovenwereld steeds meer vermengd, wat een bedreiging vormt voor de integriteit van het openbaar bestuur. Het afpakken van crimineel vermogen is een effectieve strategie omdat dit criminelen raakt in hun motivatie en hen de middelen ontneemt om hun praktijken voort te zetten. AEF heeft in opdracht van het Bureau van Regioburgemeesters onderzoek gedaan naar het afpakken van crimineel vermogen door de overheid. 

Een gezamenlijke aanpak is nodig omdat afpakken via het strafrecht alleen lang niet altijd het meest effectief is. De Belastingdienst kan met naheffingen vaak veel sneller effect laten zien en ook gemeenten kunnen de crimineel vermogen afpakken door bijvoorbeeld onterechte WW-uitkeringen terug te vorderen. 

Op dit moment wordt ongeveer 1% van het crimineel vermogen uit ondermijnende activiteiten daadwerkelijk afgepakt. Hierop kan de overheid meer ambitie laten zien. Dat kan als de inzet geïntensiveerd wordt en partijen eerder met elkaar afwegen welk traject het meest effectief is. Hierbij hoort ook een gezamenlijke afpakambitie van de ministeries waar de opbrengsten terecht komen (Justitie, Financiën en SZW). Zij kunnen partijen aanzetten om dit onderwerp steviger op de kaart te zetten en om ook meer inzicht te bieden in de werkzame principes van afpakken. 

Andersson Elffers Felix, Integraal afpakken crimineel vermogen door overheidsinstellingen, 16 augustus 2015
We moeten criminelen veel meer geld afpakken, in: Volkskrant, 11 september 2015 [Opinieartikel van een twaalftal burgemeesters en de voorzitter van het College van PG’s naar aanleiding van het onderzoek van AEF.]
Hans Wansink, Pluk de boeven en criminelen, in: Volkskrant, 12 september 2015 [Commentaar]