Case

Microcredentials in het Nederlandse hoger onderwijs


Stel dat het mogelijk zou zijn om veel flexibeler te studeren, passend bij je leerbehoeften? In het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie werken de Vereniging Hogescholen (VH), VSNU en SURF samen aan digitalisering en flexibilisering in het hoger onderwijs. Microcredentials, kleinere eenheden van onderwijs, kunnen bijdragen aan modularisering en flexibilisering.   

AEF is gevraagd te onderzoeken op welke manier microcredentials een plek kunnen krijgen in het hoger onderwijs en wat daarvoor nodig is. AEF analyseert de belangrijkste (bestuurlijke) vraagstukken, waarmee bestuurders van universiteiten en hogescholen gezamenlijk een strategie kunnen uitstippelen.