Publicatie

Meedoen in de samenleving


Relatieverlies gecombineerd met meerdere tegenslagen kan iemand in een blijvend sociaal isolement doen belanden. Dat isolement is individueel van aard, maar een gedeelde ervaring van verlies kan leiden tot een zelfversterkend proces van marginalisatie bij grotere groepen. Denk aan het lot van mijnwerkers na de sluitingen van de mijnen zoals treffend beschreven in het boek van Marcia Luijten, Het Geluk van Limburg.

Heeft participatie de potentie tegenwicht te bieden aan sociale marginalisatie? Daarover ging de discussie bij de presentatie van het nieuwe boek van Pieterjan van Delden. Erik Dannenberg (Divosa) stelde dat we teveel in vraag/aanbod-termen spreken als het gaat om participatie en vond dat het boek hiervoor een nieuwe taal aanreikt. Henk Procé (gemeente Zwolle) had het over het onderbenutte 'altruïstisch overschot' bij de Zwollenaren en de opgave om dat beter te benutten tussen verschillende wijken. Patrick Kenis (Tilburg University) zag veel perspectief in wat in het boek wordt omschreven als milde werkverbanden, zoals zorgboerderijen. Rode draad in de discussie: er ligt een grote participatiepotentie in een 'tussenzone', waarin initiatieven van burgers en publiek dienstbare organisaties op elkaar inhaken.

Pieterjan van Delden, Marginalisatie, Meedoen in een complexe samenleving, Van Gennep, 2019
Pieterjan van Delden, Marginalisatie, Meedoen in een complexe samenleving [samenvatting]