Case

Medische onderzoeken rijvaardigheid

Openbaar vervoer en Mobiliteit

AEF onderzocht voor het ministerie van I&M hoe de medische onderzoeken voor rijvaardigheid en rijgeschiktheid in Nederland efficiënter, effectiever en kosteneffectiever kunnen worden ingericht, zonder dat de verkeersveiligheid negatief wordt beïnvloed.
AEF analyseerde de uitvoering van de Regeling eisen geschiktheid 2000 door het CBR, tegen de achtergrond van Europese regelgeving en deed aanbevelingen voor een transparanter en sneller proces.