Case

Masterclasses Impactanalyse Nederlandse Politie

Veiligheid en Justitie

Hoe bepaal je de personele en financiële consequenties van gewijzigde wetgeving of beleid voor de politieorganisatie? Die vraag staat centraal in de Masterclasses Impactanalyse Politie, die AEF verzorgt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het NPI. 

Aan de masterclasses, die bestaan uit een vijftal bijeenkomsten en een praktijkcase, hebben inmiddels ruim 40 medewerkers van VenJ en het politieveld deelgenomen.  De belangrijkste lessen van de masterclasses zijn opgenomen in een handreiking voor het veld. Beoogd resultaat is dat de deelnemers daarna zelf (eenvoudige) impactanalyses kunnen uitvoeren.