Nieuws

Maak werk van verdeelmodellen sociaal domein


Er zijn goede redenen aan te voeren om de verdeelmodellen in het sociaal domein te herzien. Dat is één van de conclusies die AEF trekt in het onderzoek naar de mogelijke discrepanties tussen de verdeling van middelen voor het gemeentelijk sociaal domein en de uitvoering. AEF voerde het uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek is een eerste stap in een langerlopend traject. 

Met de decentralisaties in het sociaal domein zijn de verantwoordelijkheden van gemeenten op het gebied van jeugdhulp, Wmo en participatie uitgebreid. De geldstromen van de drie afzonderlijke wetten zijn gebundeld in de Integratie-uitkering Sociaal domein (IU-SD). De verdeelmodellen in de IU-SD waren de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp van gesprek in relatie tot tekorten van gemeenten. 

In het onderzoek concludeert AEF dat de huidige verdeelmodellen discrepanties bevatten die voldoende aanleiding geven voor het herzien van de verdeelmodellen. AEF adviseert om op een zorgvuldige, pragmatische en haalbare manier aan de slag te gaan met de verdeelmodellen, gericht op publicatie in de meicirculaire 2019. Daarnaast verwacht AEF gezien de transformatie in het sociale domein dat het nodig is om over een aantal jaar opnieuw de verdeelmodellen te herijken.

Tot slot doet AEF aanbevelingen om het kennisniveau over verdeelmodellen in gemeenten te verbeteren. De rapportage bevat daarvoor de eerste stap, met een beschrijving van alle relevante verdeelmodellen, en een inleiding op de financiële verhoudingswet.

Benieuwd naar het hele verhaal?
Zie de aanbiedingsbrief en het rapport Andersson Elffers Felix, Zoeken naar balans, Een kwalitatief onderzoek naar discrepanties in de budgetverdeelmodellen voor het sociaal domein, 9 april 2018

Zie ook: Binnenlands Bestuur, Verdeelmodellen moeten op de schop, 1 mei 2018