Publicatie

Maak de NS weer monopolist

Maarten Veraart bepleit in NRC Handelsblad een monopolie voor de NS op het hoofdrailnet. Lees meer...

Maarten Veraart bepleit in NRC Handelsblad een monopolie voor de NS op het hoofdrailnet. Een monopolie heeft nadelen maar zorgt in de spoorsector voor rust, efficiëntie en robuustheid. 

Het ziet er naar uit dat de minister de concessie voor het hoofdrailnet voor tien jaar zal gunnen aan de NS. Tegelijk zal een aantal regionale lijnen worden aanbesteed. 

Maar concurrentie op het spoor heeft ook een prijs. Meer partijen betekent dat het spoorsysteem ingewikkelder, inefficiënter en minder robuust wordt.  Een verdere opsplitsing van functies is het ongewenste gevolg. Een heldere toekomstvisie op de spoorsector is nodig om goede besluiten te kunnen nemen. 

Maarten Veraart, Maak NS weer monopolist, in: NRC Handelsblad, 18 november 2011