Nieuws

Leren van het gesprek in het verpleeghuis


AEF voerde in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een verkennend casusonderzoek uit naar de verpleeghuiszorg.

 Bewoners in verpleeghuizen zijn afhankelijk van de professionals die er werken. Het ministerie vroeg zich af of deze afhankelijkheidsrelatie het oordeel van bewoners en familie over leven en zorg beïnvloedt. AEF heeft onderzocht of het verblijf in het verpleeghuis achteraf anders wordt ervaren dan op het moment zelf. En hoe mensen gesprekken hierover tijdens het traject hebben ervaren.
 
AEF sprak daarvoor met vijftig mensen: professionals, zorgvragers en hun familie. Het waren indringende en soms emotionele gesprekken, vaak bij oud-bewoners of nabestaanden thuis, van Noord-Brabant tot in Noord-Holland. 
 
Uit de gesprekken blijkt dat oud-bewoner, familie en professional vaak eenzelfde beeld hebben over hoe het zorgtraject verlopen is. Daarnaast zagen we dat een aantal factoren het gesprek over leven en zorg in het verpleeghuis moeilijk maken. We hebben aanbevelingen gedaan om dit gesprek te verbeteren.

Andersson Elffers Felix, In gesprek over leven en zorg in het verpleegtehuis, Verkennend casusonderzoek onder oud-bewoners, familie en professionals over de beleving van leven en zorg, 28 februari 2019
 

Kamerstukken