Nieuws

Leiderschap en decentralisatie


Frank Candel vraagt zich op Platform O af wat er nodig is voor een succesvolle decentralisatie in de zorg voor jeugd. 

Candel pleit voor het centraal stellen van de belangen van het kind. In deze fase van de transitie zou daarom de effectiviteit van de jeugdhulp prioriteit moeten krijgen, boven de door de overheid gewenste administratieve rechtmatigheid.

In het transitieproces bestaat het risico van een impasse. Is er in het proces wel voldoende leiderschap georganiseerd om de zo gewenste vernieuwingen in de zorg voor jeugd ook te kunnen realiseren?

Frank Candel was twaalf jaar bestuurder in de jeugdzorg en is adviseur bij AEF.

Frank Candel, Succesvol decentraliseren vraagt ook om leiderschap, op: Platform O
Frank Candel, Succesvol decentraliseren vraagt ook om leiderschap, in: Binnenlands Bestuur [verkorte versie]