Nieuws

Kwetsbare jongeren preventief naar school of werk: doet u mee?


Kwetsbare jongeren behoeden voor afglijden richting criminaliteit door ze perspectief te bieden op school of arbeid. Dat is de kern van de coachingsmethode Rode Loper, ontwikkeld op initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De regie ligt bij gemeenten, ondersteund door lokale maatschappelijke partners. 
 
AEF is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze werkwijze. Ook volgt AEF 2017 vijf gemeenten die ervaring hebben opgedaan met deze manier van werken. In een actieonderzoek onderzocht AEF knelpunten en succesfactoren. Daarnaast ontwikkelde AEF samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een toolbox, bedoeld voor coaches en projectleiders. Erin opgenomen zijn checklist, formats en casuïstiek.

Geïnteresseerde gemeenten gezocht 
In het voorjaar van 2019 kunnen ook andere gemeenten starten met de Rode loper coaching voor kwetsbare jongeren. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Platform31 stellen hiervoor ondersteuning en begeleiding beschikbaar. AEF gaat ook bij deze gemeenten een actieonderzoek uitvoeren naar de effectiviteit  van de coaching.  
 
Gemeenten kunnen zich tot maandag 11 februari kandidaat stellen voor Rode loper coaching