Publicatie

Ketensamenwerking: interne krachten bepalen het resultaat


In de publieke dienstverlening is ketensamenwerking in opkomst. Tussen zorginstellingen, welzijnsorganisaties, scholen en  justitiële instanties ontstaan samenwerkingsverbanden, maar die leveren voor burgers vaak weinig op.

Het beeld van stroperigheid en moeizame resultaten overheerst. Wat maakt die samenwerking zo lastig? Duidelijk is dat de externe resultaten van  ketensamenwerking sterk afhankelijk zijn van de interne processen tussen de partners.

Pieterjan van Delden, Ketensamenwerking: interne krachten bepalen het externe resultaat,
in: M&O, jrg.64 (2010), nr.3, p.5-20