Publicatie

Kernenergie, van uitstel komt afstel

Uitstel voor kerncentrale Borssele II. Komt van uitstel afstel?

De business case van Borssele II staat ter discussie. De bouw van een tweede kerncentrale in Zeeland wordt uitgesteld. Komt van uitstel afstel? 

Op basis van een brede discussie in  2009-2010 met de betrokken partijen - vooral het bedrijfsleven, de milieubeweging haakte af -  is dit een aannemelijk scenario. 

Er is namelijk precies gebeurd waar toen voor gewaarschuwd is: als de besluitvorming niet goed in elkaar zit en er geen aandacht is voor alle vraagstukken die er spelen, dan is de business case omgeven met teveel onzekerheden. 

Bart Leurs, Lenny Vulperhorst, Kernenergie, van uitstel komt afstel, in: Jaarboek Andersson Elffers Felix 2012